Іванівська сільська рада

Чернігівського району Чернігівської області

Звіт сільського голови

 

ЗВІТ

сільського голови Іванівської сільської ради Гаруса Сергія Івановича

відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

за 2017 рік

 

Реформа децентралізації в Україні розпочалася 2015 році і спрямована на створення сучасної системи місцевого самоврядування. Метою децентралізації є надання територіальним громадам повноважень та ресурсів для забезпечення місцевого економічного та соціального розвитку. Разом з повноваженнями ми отримали велику відповідальність і обов’язки  в галузі освіти, культури, соціального захисту.

2017 рік це перший рік після створення Іванівської об’єднаної територіальної громади. Не зважаючи на всі труднощі, які супроводжували нас впродовж 2017 року, сільська влада не скоротила жодної соціальної програми, а навпаки їх розширила, прагнула виконати всі ті програми, які були прийняті та затверджені на початку року, а також співпрацювала та надавала фінансову підтримку установам та організаціям, розташованим на території міста.

Завдяки цілеспрямованій роботі сільської ради та виконавчого комітету вдалося забезпечити нормальне функціонування комунальних підприємств та освітніх закладів сільської ради, покращити їх матеріально-технічний стан та придбати спецтехніку, покращити інфраструктуру сільських населених пунктів та досягти певних позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності громади.        

Впродовж 2017 року проведено 19 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 130 рішень з різних питань.

Найбільшу частку з яких становлять питання: освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту – 30; житлово-комунального господарства, благоустрою (присвоєння та упорядкування адреси приміщень, земельних ділянок) –19, фінансових планів та господарської діяльності комунальних підприємств, фінансово-бюджетні питання та інші.

Важливими для громади були рішення виконкому сільської ради стосовно організації харчування дітей в навчальних закладах сільської ради, продовження роботи щодо організації системи збору твердих побутових відходів, ефективної та якісної роботи комунальних підприємств сільської ради. Питання благоустрою, озеленення, проведення робіт з населенням за місцем проживання допомагають вирішувати старости старостинських округів громади.

Виконавчий комітет координує роботу відділів виконкому, підприємств та установ, що належать до власності територіальної громади. Безпосередню роботу по розгляду планових питань та усних і письмових звернень, підготовці проектів рішень виконкому та сільської ради, контролю за виконанням прийнятих рішень по питаннях, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування здійснює сільська ради. Для реалізації нових повноважень та завдань впродовж звітного періоду створювалися нові відділи виконавчого комітету та вносилися зміни до штатної чисельності сільської ради. Кількість штатних працівників зменшено в порівнянні з початком 2017 року з 67до 57 особи, проте реальна кількість працюючих на кінець 2017 року 49 осіб, з них –10 посадових осіб, 12 службовців. На жаль, ця проблема була зумовлена відсутністю професійних кадрів, здатних якісно виконувати функціональні обов’язки, та відсутністю вільних приміщень, де можна розмістити спеціалістів, забезпечивши належні умови праці. З метою часткового вирішення проблеми була проведена відповідна робота щодо вивільнення кабінетів на І-му та ІІ поверсі адмінприміщення сільської ради та облаштування там кабінетів.

Протягом 2017 року проведено 13 засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад в сільської раді, було призначено на посади 11 осіб.

І на сьогодні одним із першочергових завдань, які стоять перед керівництвом сільської ради, є заповнення наявних вакансій в сільській раді та формування потужного кадрового потенціалу.

Робота сільської ради здійснюється у відповідності до затверджених планів роботи виконкому та сільської ради та завдань, що ставляться на планово-розпорядчих щотижневих нарадах у сільського голови, на яких розглядаються та вирішуються поточні питання і визначаються шляхи вирішення проблемних та перспективних питань. Впродовж 2017 року проведено 33 наради, за підсумками яких відповідальним виконавцям дано відповідні доручення, які стосувалися питань діяльності освітніх закладів, організації харчування дітей у дитсадках та школах сільської ради, реалізації проектів та програм, ремонту дорожнього покриття вулиць, асфальтування, освітлення вулиць, розгляду окремих звернень та скарг громадян.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету сільської ради є робота зі зверненнями громадян та надання якісних адміністративних послуг. З цією метою створено належні умови прийому громадян, забезпечено своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв і скарг, оперативного вирішення порушенихвних питань.

З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, вирішення проблем, які турбують жителів сіл, розглянуто 434 звернення, 9 запитів на отримання публічної інформації, 36 депутатських звернень, 150 доповідних, пояснень та звернень від старост, директорів шкіл, начальників відділів.

На особистому прийомі у сільського голови побувало 86 осіб.

З метою вирішення проблем, які турбують мешканців населених пунктів, проводиться моніторинг повторних та колективних звернень громадян і звернень, які надходять до органів влади вищого рівня, а також причин, що їх породжують.

Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції, надано необхідну допомогу. На питання, порушені у зверненнях, заявникам надавалися вичерпні, аргументовані та ґрунтовні роз’яснення.

Від установ, підприємств та організацій надійшло 3231лист. Працівниками виконавчого комітету ініційовано та направлено в установи різних рівнів листів та клопотань 2025. Значна увага приділяється якості підготовки документів та дотриманню термінів їх виконання.

Спеціалістами виконкому за зверненнями мешканців сіл підготовлено та видано у 2017 році 5289 довідок, зареєстровано 18 новонароджених, 122 померлих, вчинено 700 нотаріальних посвідчень, проведено 252 реєстрацій місця проживання та 55 зняття з місця реєстрації.

З метою покращення якості надання муніципальних та адміністративних послуг планується відкриття Центру адміністративних послуг, де надаватимуться адміністративні та муніципальні послуги.

Систематично при виконкомі сільської ради функціонують дорадчі органи.

Так, було створено у 2017 році :

громадську комісію з житлових питань

громадську комісію у справах дітей та з питань розгляду матеріалів про стан сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах;

опікунську раду;

адміністративну комісію;

конкурсну комісію,

тендерний комітет

комісію по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню;

робочу групу, а потім координаційну раду з запровадження бюджету участі (громадського бюжету).

Іванівська сільська рада здійснює свою діяльність керуючись принципами відкритості та прозорості, що є необхідною умовою демократичного управління територіальною громадою, забезпечення належної та ефективної взаємодії місцевого самоврядування з громадою сіл.

З метою забезпечення інформаційної відкритості муніципалітету, створення належних умов для доступу до публічної інформації працівниками сільскої ради наповнюється відповідними матеріалами веб-сайт Іванівської об’єднаної територіальної громади, ведеться сторінка у Facebook. На цих веб-ресурсах систематично та оперативно розміщується інформація про діяльність сільської ради, виконавчого комітету, оприлюднюються проекти та рішення сільської ради і виконкому. З метою вивчення громадської думки та забезпечення зв’язку влади з населенням є розділ подачі електронних петицій.

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З метою посилення гласності та прозорості в діяльності сільської ради на сайті сільської ради друкуються інформаційні матеріали з різних питань соціально-економічного розвитку сіл, про заходи, вжиті щодо поліпшення стану справ, залучення громади до їх розгляду та вирішення.

В продовж звітного періоду сільська рада працювала над пошуком цікавих та корисних для громади та виконавчого комітету проектів та програм, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, покращення якості надання адміністративних та житлово-комунальних послуг.

У році, що минув, було проведено 14 сесійних засідань, на яких прийнято 517 рішень. Найбільше рішень було прийнято з питань, що стосувались земельних питань – 296. В основному це інвентаризація, приватизація біля будинків, затвердження проектів по зміні цільовогопризначення.

10 разів приймались рішення про внесення змін до сільського бюджету.

При раді працювали постійно діючі депутатські комісії. Так, Комісія з питань землеустрою та земельних відносин, природних ресурсів, благоустро та архітектури (голова Ткаченко Григорій Михайлович) провела 12 засідань, розглянуто 199 заяв, здійснено 8 виїздів на місце для детальнішого вивчення питань. 

Комісія з питань бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку (голова Мушкетик Ю.В.) також провели 12 засідань на яких розглядали всі без виключення питання, а це більше 500. Комісія досконало вивчала всі питання виділення коштів з бюджету сільської ради, переведення коштів освітньої та медичної субвенцій, додаткової та іншої дотацій.

Комісія з питань регламенту, законності та правопорядку (голова Польгуй Валерій Іванович) постійно слідкувала за правовою основою та відповідністю законодавству всіх рішень ради.

Комісія з питань освіти, культури, туризму, спорту, соціального захисту населення (голова Гаєвська Лідія Олександрівна) переймалися питаннями забезпечення доступної та якісної освіти на території ОТГ, охоплення дітей дошкільного віку навчанням і вихованням в ДНЗ, підвозом учнів до шкіл. 

Зазначу, що засідання комісій проводились в міру необхідності вивчення, підготовки чи розгляду певних питань до сесійних засідань ради.

Сільською радою забезпечується право кожного громадянина бути присутніми на відкритих засіданнях ради та виконкому при обговоренні різних питань: планів економічного та соціального розвитку населених пунктів, проекту бюджету, проектів програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення, а також при розгляді питань, що стосуються особисто цих осіб. Протягом року на сесії побули представники сіл Ягідного, Іванівки, Количівки, а також представники громадських організацій.

 

Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

 

З метою виконання повноважень у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку у 2017 році виконавчим комітетом реалізовано Програму соціально-економічного розвитку Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік:

 -капітальний та ямковий ремонт доріг;

 - грейдування доріг по селах.

Зроблено проекти вуличного освітлення по селах. Включено вуличне освітлення в с.Ягідне та с.Слобода.

Виготовлено паспорти на санкціоновані сміттєзвалища.

Огороджено кладовища в селах Слобода і Вікторівка, виготовлено ворота та хвірточки на усі кладовища, де було оновлено паркани навіть у 2016 році.

Очищено ставки для водопою та забезпечення пожежної техніки водою в с.Красне.

Виготовлені проекти на земельні ділянки загальноосвітніх навчальних закладів.

З метою виконання власних та делегованих повноважень в продовж року реалізовувалися цільові програми, спрямовані на розвиток житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, в тому числі ветеранів війни, праці та учасників антитерористичної операції, оздоровлення дітей, підтримки медичної галузі та інші програми:

Програма благоустрою Іванівської сільської ради на 2017 рік.

Програма соціального захисту населення на 2017рік.

Програма розвитку дошкільної освіти на 2017 рік.

Програма забезпечення належних умов функціонування закладів культури Іванівської сільської ради на 2017 рік.

Програма «Цільові фонди Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади» на 2017 рік.

Програма «Інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення Іванівської сільської ради» 2017 рік.

Програма розвитку загальноосвітніх навчальних закладів на 2017 рік.

Програма охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування Іванівської сільської ради на 2017 рік.

 Програма охорони та раціонального використання водних ресурсів Іванівської сільської ради на 2017 рік

Програма розробки проектів землеустрою на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області на 2017 рік

Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» на 2017 рік

Програма соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік.

З метою популяризації та підтримки громадських ініціатив у 2017 році впроваджено Громадський бюджет (бюджет участі) Іванівської сільскої об’єднаної територіальної громади. В рамках Громадського бюджету проводиться до 01 березня 2018 року прийом проектних пропозицій від жителів громади. Проекти-переможці, які будуть визачені за результатами голосування, реалізовуватимуться у 2018 році.

 

Для збалансованого економічного розвитку території об’єднаної громади, ефективного використання фінансових і трудових ресурсів комунальним підприємствам, які функціонують на території об’єднаної громади, рішеннями виконавчого комітету було затверджено фінансові плани на 2018 рік. Про виконання цих планів та господарську діяльність на засіданнях виконкому заслуховувалися звіти керівників та надавалися рекомендації щодо підвищення ефективності роботи підприємств.

 

Для забезпечення виконання делегованих повноважень у здійсненні державної регуляторної політики, визначеної Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ відділами виконавчого комітету були розроблені проекти регуляторних актів Іванівської сільської ради. Робота проводилася відповідно до плану діяльності Іванівської сільської ради з підготовки регуляторних актів на 2017 рік. Після проходження визначеної чинним законодавством процедури регуляторні акти стосовно місцевих податків і зборів були затверджені на сесіях сільської ради. На 2018 рік план прийняття регуляторних актів, затверджений рішенням чотирнадцятої сесії Іванівської сільської ради першого скликання від 14 грудня 2017 року «Про затвердження Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Іванівською сільською радою» та «Про затвердження плану діяльності Іванівської сіольскої ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік».

У 2018 році планується відкриття сучасного Центру надання адміністративних послуг, що є одним з пріоритетних завдань, які повинні показати реальне впровадження реформи місцевого самоврядування та покращити якість надання адміністративних послуг.

 

Повноваження у галузі бюджету, фінансів

 

Фінансово – бухгалтерський відділ Іванівської сільської ради діє на підставі Положення про фінансово-бухгалтерський відділ, затвердженого рішенням третьої сесії першого скликання від 03 лютого 2017 року.

Він здійснює реалізацію державної бюджетної політики на території об’єднаної територіальної громади, складає і забезпечує виконання бюджету ОТГ, підзвітне і підконтрольне виконавчому комітету Іванівської сільської ради та Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації.

Основним і важливим напрямом роботи є організація виконання бюджету ОТГ за доходами і видатками. Разом з управлінням Державної казначейської служби України у Чернігівському районі забезпечує надходження доходів до бюджету ОТГ та використання бюджетних коштів за цільовим призначенням. Протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Протягом року фінансово- бухгалтерським відділом в межах своєї компетенції підготовлено проекти та винесено на розгляд засідань сесій ради - 17 рішень, підготовлено 7 офіційних висновків щодо обсягу залишку коштів загального та спеціального фондів та перевиконання доходної частини бюджету, подано до державної казначейської служби України у Чернігівському районі 55 довідок про внесення змін до розпису доходів, джерел фінансування та видатків бюджету.

Для забезпечення прямих міжбюджетних відносин з Міністерством фінансів України, щоденно до Департаменту фінансів облдержадміністрації направляються довідки про внесення змін до бюджету ОТГ в електронному вигляді, було придбано програмний засіб для роботи бухгалтерії, встановлено клієнстсько- поштову службу «Радіус» та налагоджено електоронне обслуговування в приват та ощадбанках.

Для забезпечення цільового та вчасного використання бюджетних коштів, моніторингу виконання доходної та видаткової частин бюджету, з казначейської служби, відділ щоденно в електронному вигляді отримує та опрацьовує виписки за рахунками.

Фактичні показники бюджету Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади у 2017 році склали:

 

Доходи

Доходна частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ за 2017 рік склала 31 830 тис.грн. при плані з урахуванням змін 30 226 тис.грн. Виконання до затвердженої суми на рік з урахуванням змін склало 105,3 відсотки.

За звітний період з державного бюджету та інших місцевих бюджетів до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів на загальну суму 17368тис. грн, у тому числі базова дотація, освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, іншої субвенції.

 

Видатки

Видаткова частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ, виконана на 98,45 %, при плані з урахуванням змін 29 875 тис.грн, фактично використано 29 411тис.грн. за загальним фондом

За звітний період з бюджету об’єднаної територіальної громади до інших бюджетів направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 11 000 тис. грн, у тому числі до районного бюджету -11 000 тис.грн.

 

 

Повноваження щодо управління комунальною власністю

 

У зв’язку зі створенням Іванівської об’єднаної територіальної громади на початку 2017 року до комунальної власності громади, в яку входили 2 дошкільні начальні заклади (ДНЗ „Промінець“ та ДНЗ „Ягідка“), 3 будинки культури (Количівський, Іванівський, Ягіднянський), ще перейшли зі спільної власності територіальних громад району 6 загальноосвітні шкіл (Количівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст. Ягіднянська ЗОШ І-ІІ ст. Краснянська ЗОШ І-ІІІст. Ладинська ЗОШ І-ІІ ст. та Слобідська ЗОШ І-ІІ ст..)

З метою покращення технічного стану будівель та належного утримання обʼєктів комунальною власності виконавчим комітетом проведено:

капітальний ремонт покрівлі їдальні Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. (виділено коштів – 189 600 грн)

поточний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (виділено коштів – 57750 грн) З розрахунку 150 грн. на одного учня. (6 шкіл в яких навчається 385 учнів)

 на основні роботи по капітальному ремонту ДНЗ„ Ягідка “з відкриттям додаткової групи на суму199 тис.грн;

 та на облаштування внутрішнього туалету в Ягіднянській ЗОШ на суму 102 тис.грн.

встановлено пластикові вікна у Ладинській ЗОШ та харчоблоці Іванівської ЗОШ;

замінено вікна в їдальні та вхідні дверні блоки в Количівській ЗОШ за сприяння спонсорів.

Для нормальної роботи шкіл та пришкільних таборів було придбано:

  • Морозильну камеру в Количівську ЗОШ І – ІІІ ступенів
  • М’ясорубку для Ягіднянської ЗОШ
  • Холодильник для Іванівської ЗОШ

виконано роботи по відновленню приміщень Дручанського та Ладинського, Будинського, Слобідського ФАПів та облаштуванням системи опалення.

 

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування і транспорту

 

З метою створення сучасної інфраструктури населених пунктів Іванівської ОТГ, підвищення рівня безпеки проведено реконструкцію вуличного освітлення. Виготовлено проекти освітлення в кожному населеному пункті. Відремонтовано та включено освітлення в с. Ягідне та с. Слобода.

Для підвищення безпеки дорожнього руху, заходів щодо усунення причин, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану дорожнього покриття вулиць проведено асфальтування вулиць на території населених пунктів села Іванівка: вул. Шевченка, с. Ладинка: вул. Молодіжна.

У квітні громада долучилася до соціально-екологічної акції з прибирання та благоустрою засмічених зелених зон, а також місць громадського відпочинку - „Зробимо Україну чистою разом!“. Попередньо, для визначення і розприділення місць прибирання та залучення до облагородження підприємств, установ і організацій були проведені засідання робочих груп. У результаті на території с.Количівка та с.Іванівка було прибрано місця несанкціонованих сміттєзвалищ.

 Для забезпечення належного пасажироперевезення на території об’єднаної територіальної громади виконавчий комітет регулярно звертався до Департаменту економіки та транспортного зв’язку зі скаргами на перевізника на автобусних маршрутах загального користування: «Чернігів – Іванівка», «Чернігів –Ладинка», «Чернігів – Слобода». Представники Іванівської сільської ради були присутні на більшості засідань координаційної ради з питань перевезень.

Відповідно до визначених повноважень виконком Іванівської сільської ради здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. У період з 1 жовтня до 31 грудня 2017 року відповідно до чинного законодавства була проведена перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої були перевірені їх облікові дані. Так, станом на 31 грудня 2017 року на обліку перебуває 11 осіб.

Подано на розгляд Чернігівської обласної державної адміністрації документи трьох осіб на присвоєння звання „Матері-героїні“.

На кінець 2017 року присвоєно звання «Мати - героїня» жительці с.Количівка Бабенко Інесі Сергіївні та на черзі присвоєння звань жителькам с.Слобода: Карпенко Єфросинії Тарасівні та Карпенко Олександрі Семенівні.

 

Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту

 

Повноваження у сфері освіти

У сфері освіти 8 навчальних закладів: 6 загальноосвітніх (Количівська ЗОШ І – ІІІ ступенів, Іванівська ЗОШ І – ІІІ ступенів, Краснянська ЗОШ І – ІІІ ступенів, Ладинська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені героїв Пінської флотилії, Ягіднянська ЗОШ І –ІІ ступенів, Слобідська ЗОШ І – ІІ ступенів), 2 дошкільних (ДНЗ „Промінец» с.Количівка, ДНЗ „Ягідка“ с.Ягідне).

 

Дошкільна освіта

У дошкільних навчальних закладах комунальної форми власності функціонує 4 групи, де виховуються 79 дітей.

З метою збільшення охоплення дітей дошкільною освітою у ДНЗ „Ягідка“ буде відкрито додаткову групу на початку лютого 2018 року.

Рівень охоплення дітей дошкільною освітою становить 85 % дітей віком 3 - 5 років, близько 100% дітей віком 5 - 7 років.

 

 

 

Загальна середня освіта

Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти у 2017 році забезпечували 6 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких здобувають освіту 379 учнів. У школах Іванівської сільської ради працює 85 педагогів.

 

Підвезення учнів

Для забезпечення систематичного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому учнів та педпрацівників за загальноосвітніми навчальними закладами Іванівської сільської ради закріплені території обслуговування з урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних працівників, розроблені та затверджені спеціалізовані транспортні маршрути, складені схеми маршруту та розклад руху. На даний час ведуться переговори з перевізниками щодо пільгового перевезення учнів та педагогічних працівників.

19 грудня парк шкільних автобусів Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади поповнився новим шкільним автобусом, який було придбано за рахунок коштів місцевого бюджету (субвенції з державного бюджету на соціально- економічний розвиток окремих територій у розмірі 1 600 000 грн.

 

Робота з обдарованими учнями

Змістовному дозвіллю учнів в позаурочний час сприяла організація роботи гуртків на базі загальноосвітніх шкіл ОТГ. У закладах освіти працює 47 гуртків, якими було охоплено 100% учнів. Це в основному гуртки природничого, інформаційно-технічного, краєзнавчо-історичного художньо-технічного та художньо-естетичного профілів та євроклуб «Соняшник» у Количівській ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Школярів постійно залучають до участі у всеукраїнських, обласних конкурсах: математичного, природничого, українознавчого - з української мови імені П.Яцика, „Колосок“, „Кенгуру“, „Соняшник“ „Бобер“, „Левеня“, „Геліантус“ та інші.

Так, учениця 9 класу Количівської ЗОШ Карповець Валентина здобула ІІ місце у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (обласний етап).

Зараз тривають предметні учнівські олімпіади (обласний етап), в яких учні наших шкіл достойно представляють нашу громаду.

 Учениця 10 класу Краснянської ЗОШ Гвоздь Ельвіра підготувала науково- дослідницьку роботу до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН з історії, вчитель Грицаєнко Владислав Володимирович.

 Також команда Количівської ЗОШ І – ІІІ ступенів здобула перемогу на обласному конкурсі учнівської фотографії: І місце – пейзаж, ІІІ місце - портрет.

 

Харчування дітей

З метою забезпечення збалансованого харчування дітей виконавчим комітетом вживалися заходи щодо організації у школах безкоштовного гарячого харчування дітей пільгових категорій.

За рахунок сільського бюджету харчувалися учні початкових класів та всі соціально незахищені категорії з розрахунку 9 грн. на день на дитину. Так як і до цього часу було в Чернігівському районі.

 

Оздоровлення та відпочинок

З метою забезпечення належної організації та проведення оздоровчої кампанії у 2017 році працювало 5 оздоровчих пришкільних таборів.

За путівками по оздоровилися та відпочили сироти та діти під опікою.

На проведення оздоровчої кампанії 2017 року і роботу пришкільних таборів з денним перебуванням виділено 83577 гривен (з розрахунку 24 грн на одну дитину) Табори працювали у Слобідській, Іванівській, Краснянській, Количівській та Ягіднянській школах. Діти соціально- незахищених категорій мали змогу відпочити за наданими їм путівками на березі моря в Одесі. За спонсорською допомогою депутатів Чернігівської районної ради та працівників Іванівської сільської ради їм було придбано квитки на потяг. Додатково виділено 4.5 тис грн. для оздоровлення дитини- сироти в санаторії «Десна» у Ладинці.

 

Повноваження у сфері охорони здоров’я

Відповідно до чинного законодавства об’єднана громада набула повноважень у сфері охорони здоров’я. Проте реалізація цих повноважень ускладена відсутністю власних комунальних закладів охорони здоров’я. Але не зважаючи на це виконавчим комітетом здійснювалися заходи щодо покращення медичних послуг на території Іванівської сільської ради. Постійно перераховувалася і медична субвенція і власні кошти сільської ради для утримання Іванівської амбулаторії, ФАПів та на потреби Чернігівської центральної районної лікарні.

У 2018 році первинна ланка медицини перейде у підпорядкування до ОТГ. Вже прийнято відповідні рішення на 13 сесії першого скликання від 07 листопада 2017 року

Для якісного обслуговування сільського населення нашої громади проведено ремонт приміщення ФАПів та вирішено питання опалення. Зокрема поставлено газовий котел у Слобідському ФПі, замінено вікна та двері у Ладинському ФПі, відремонтовано грубу та проведено косметичний ремонт у ФПі с.Друцьке. Виділено 30 тис. грн. для повного обладнання ФАПу в с.Буди.

З метою якісного обслуговування учнів двох найбільших шкіл громади: Іванівської та Количівської було введено посади медичних працівників по 0,5 ставки. Прийнято працівників і для облаштування медпунктів у школах придбано матеріали, медикаменти (холодильник, вироби медичного призначення, обладнання та спецодяг) на загальну суму 28 тис. грн.

 

Повноваження у сфері культури

З метою виконання повноважень у сфері культури 03 лютого 2017 року створено відділ культури, сімї, молоді, спорту, туризму та соціального захисту Іванівської сільської ради. Відділом вживаються заходи щодо створення умов для розвитку галузі. Першочерговими завданнями залишаються питання відродження, збереження і примноження народної творчості, організація змістовного дозвілля молоді, підвищення фахового рівня клубних та бібліотечних працівників, покращення організації та проведення свят, фестивалів, оглядів-конкурсів, виставок, а також участь колективів художньої самодіяльності в районних та обласних заходах.

Головними напрямками в роботі є постійний пошук і застосування нових форм роботи, як з обдарованою молоддю так і аматорськими колективами, яким вже далеко за 30. Протягом 2017 року хорові колективи ОТГ приймали активну участь в заходах, які проводилися на території сіл, міста Чернігова, у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах та фестивалях, проводилися концерти у будинках культури та клубах.

Протягом року покращено матеріально-технічну базу будинків культури: здійснено ремонти коридорів та проведено поточний ремонт.

У сільських клубних закладах працюють різні за жанрами та видами гуртки художньої самодіяльності, 1 клуб за інтересами, в яких приймає участь 50 осіб.

В клубних закладах проводилися різні заходи по відзначенню державних свят та свят народно-релігійного календаря, дискотеки та інші.

Впродовж року значно покращено матеріально-технічну базу в клубному закладі села Ягідне: придбано звукопідсилюючу апаратуру та ударну установку. Музичну апаратуру також придбано для с.Слобода та с.Ладинка.

В 2018 році також планується збереження мережі закладів культури, є ідея зробити 2-3 опорні будинки культури з максимальною наповненістю дозвілля населення.

Одним із найбільш визначних культурно-масових заходів в 2017 році стало проведення першого загального свята Іванівської об’єднаної територіальної громади до участі у якому долучились жителі та гості всіх 11 сіл громади. Фольклорний етнографічний колектив «Джерело» Золотинського клубу-бібліотеки (керівник Ольга Селюченко) отримав І місце номінації «Автентичні колективи» на VII обласному фольклорному фестивалі-конкурсі імені Василя Полевика. Також даний колектив приймав участь у фольклорному фестивалі «Ördögkatlan» в Угорщині.

Відділом культури Іванівської сільської ради для дітлахів пришкільних таборів спільно з Чернігівським обласним центром народних ремесел для дітей та юнацтва було організовано та проведенно ряд мастер-класів з народної творчості.

Солістки Іванівського БК приймали участь в Чернігівському районному естрадному конкурсі молодих виконавців «Твій шанс», де отримали приз глядацьких симпатій.

Іванівська об’єднана територіальна громада також приймала участь у Всеукраїнському літературно-мистецькому святі «Седнівська осінь 2017» де було представлено виставку робіт народної творчості та частування смаколиками від громади, яку підготували Ладинський Будинок культури спільно зі школою, та творчий виступ жіночого вокального ансамблю Краснянського сільського клубу.

Юні вихованці гуртків Ягіднянського клубу-бібліотеки приймали участь в ХІV Обласному благодійному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Звичайне диво».

Для задоволення культурних потреб населення, постійно організовується підвіз жителів з інших сіл громади, на концертні програми в будинки культури сусідніх сіл, зокрема до Іванівського СБК.

З метою підвищення якості культурних послуг у громаді при Будинках культури активно ведеться робота по створенню різноманітних гуртків та клубів за інтересами, що дасть можливість створенню нових мистецьких колективів.

В с.Іванівка діє філіал комунального позашкільного навчального закладу Михайло-Коцюбинська школа мистецтв

В 2017 році новостворений 1 колектив – ВІА «Діапазон» Ягіднянського клубу-бібліотеки.

Один колектив Іванівської громади носить почесне звання «народний аматорський» - хоровий колектив Іванівського будинку культури Чернігівського району (керівник Горобець Ганна Олександрівна), учасників колективу – 16, дата створення колективу – 1954 рік, присвоєння звання – 1967 рік, підтвердження звання – 2015 рік.

Ведеться робота з оновлення матеріальної бази закладів культури та мистецьких колективів. На зміцнення матеріальної бази в 2017 році витрачено близько 100 тис. грн.

Кількість вакансій.

Вакансія спеціаліста відділу культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення

Дані про працівників клубних закладів:

 

Всього працівників: 16

в т.ч.

творчих - 15

технічних- 1

Працюють:

Технічні працівники: 1

на повну ставку

на 0,75

на 0,5 - 1

на 0,25

Працюють:

Творчі працівники: 15

на повну ставку - 8

на 0,75 - 1

на 0,5 - 5

на 0,25 - 1

Необхідність

переведення творчих

працівників на ставку – на даний час немає

 

Найбільш проблемним питання залишається відновлення опалення будинків культури (першочергово в найбільших населених пунктах). У зв’язку з недостатнім фінансуванням галузі в 2017 році проводились лише незначні поточні ремонти.

Культурні досягнення та традиції – це скарб, яким треба вправно скористатися. Тож, збереження культурного спадку, шанування своїх видатних земляків, розвиток народного мистецтва, організація та проведення заходів у громаді є основними напрямками діяльності відділу.

 

 

Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

 

Одним із важливих питань в діяльності сільської ради є питання земельних відносин, як в обліку землі, так і регулювання платежів за землю. За 2017 рік від використання земельних ділянок, які перебувають в приватній власності та на правах оренди до сільського бюджету надійшло  2 237  тис.грн. з них:

орендна плата юридичних осіб – 1 421  тис.грн.;

 орендна плата фізичних осіб - 583 тис.грн..;

земельний податок на земельні ділянки юридичних осіб -178 тис.грн.;

земельний податок на земельні ділянки фізичних осіб – 55 тис. грн. В 2017 році відділом земельних відносин, природних ресурсів, екології, благоустрою, ЖКГ проведено повну інвентаризацію земель громади, обстежувалася територія населених пунктів сільської ради з метою виявлення користувачів земельних ділянок, які ухиляються від сплати за землю.

 Зокрема, у 2017 році проводилась робота з власниками споруд на території с. Слободи колишнього підприємства ”Союз” та з сільгоспвиробниками «Іванівка АГ», Баришівська зернова компанія, «Красне-Інвест», ТОВ «Зернопром плюс», ТОВ «Білорусь», ТОВ «Авангард імені І.І. Скачка», ДПДГ «Чернігівське» с.Ягідне з метою заключення договорів оренди на землю та сплати податку на невитребувані (неоформлені) паї.

Протягом звітного року проводилася робота по укладенню нових договорів на заміну старих договорів, термін яких закінчився, моніторингу плати за земельні ділянки комунальної власності, розірвання договорів аренди на оформлену спадщину.

Це інвестиційно-привабливі землі, які мають вдале транспортно-географічне положення.

З метою сприяння місцевому бізнесу, підтримки малого та середнього підприємництва відділом із земельних та екологічних питань підготовлено на сесію сільської ради 3 рішення щодо розробки проектів землеустрою на земельні ділянки та права оренди на них, які будуть визначені на земельних торгах у формі аукціону відповідно до чинного законодавства для «Красне – Інвест» та ТОВ «Авангард імені Скачка»

Проблемним питанням в ОТГ залишається виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва особливо для учасників бойових дій. У 2017 році на адресу сільської ради надійшло 6 таких звернень, лише 2 звернення задоволені, оскільки вільних земельних ділянок у бажаному для учасників АТО місці немає. Але, вживаються заходи щодо забезпечення земельними ділянками всіх учасників бойових дій, які мають право на отримання земельних ділянок.

З метою позитивного розгляду звернень громадян з земельних питань відділом систематично вивчаються питання та готуються проекти рішень на сесію сільської ради. Надано 21 дозвіл на розробку технічних документації із землеустрою фізичним та юридичним особам, затверджено 80 технічних документацій із землеустрою для індивідуальної житлової забудови, гаражного будівництва, торгівельних об’єктів та об’єктів громадської забудови, затверджено 5 проектів землеустрою для зміни цільового призначення ділянок.

Впродовж року проведено 17 виїзних комісій щодо вирішення земельних спорів та встановлення меж земельних ділянок, які виникають при

встановленні парканів та будівництві споруд у приватизованих веденні господарської діяльності суб’єктами господарювання. дворах,

У 2017 році працівниками відділу із земельних питань громадянам надано 2153 довідки про користування землею, з них:

75,6 % - надано для подання до управління соціального захисту населення для отримання різних соціальних допомог;

19,8 % - для подання до Чернігівського районного центру зайнятості при встановленні осіб на облік працевлаштування;

4,6 % - для подання до органів нотаріату при оформленні спадщини на нерухоме майно, державної фіскальної служби України та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання дозволів на видалення аварійних дерев було проведено 18 виїзних комісій по обстеженню зелених насаджень. За результатами обстежень складено 20 ордерів на видалення 81 аварійне дерево. Спільно з представниками КП „Іванівське“ проводиться робота по визначенню місць обпилювання сухих гілок та дерев біля об'єктів інфраструктури та біля пам’ятників, кладовищ.

Впродовж року проводилися планові природоохоронні заходи та заходи щодо покращення благоустрою.

В звітному році продовжено роботу щодо збору та вивезення твердих побутових відходів, розширенню мережі організованого збору та вивезенню ТПВ з населених пунктів ОТГ підприємством №2528 м.Чернігова.

 

Повноваження у сфері соціального захисту населення

 

У зв’язку з тим, що Іванівська сільська рада набула статусу об’єднаної територіальної громади збільшилися і повноваження у сфері соціального захисту. Виконавчим комітетом було спрямовано ряд заходів на підтримку соціально незахищених категорій населення, зайнятості населення та вирішення проблемних питань соціального характеру.

Для надання якісних соціальних послуг жителям об’єднаної громади-громадянам похилого віку, які потребують обслуговування вдома, сільська рада створила центр надання соціальних послуг, який на сьогоднішній день обслуговує більше 140 людей похилого віку.

З метою вирішення питань щодо надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах створено опікунську раду та громадську комісію.

У відповідності до визначених повноважень та виходячи з наявних фінансових можливостей виконком Іванівської сільської ради здійснив ряд заходів по попередньому розгляду матеріалів для надання разової грошової допомоги на лікування малозабезпеченим та хворим громадянам, розглянуто 40 заяв від громадян, учасників АТО і членів їх сімей, багатодітних та одиноких матерів, інших категорій. З сільського бюджету надано цільову грошову допомогу на лікування та вирішення матеріально побутових проблем ( пожежі в с.Іванівка, нещасний випадок з твариною у Ладинці) та поховання в сумі 32 тис. грн.

Питання опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров’я не можуть самостійно забезпечити свої права і здійснювати обов’язки, допомагає виконкому вирішувати його дорадчий орган – опікунська рада. У 2017 році опікунська рада провела засідання, на якому розглянуто звернення з питань опіки та піклування над недієздатною особою.

Для організації та проведення громадських та тимчасових робіт для осіб засуджених до виконання громадських робіт, відповідно до рішення виконкому було створено робочі місця, проведено заходи з благоустрою, з бюджету використано 89 тис. грн. (відпрацьовано 1601 людино-днів). Ці заходи сприяли покращенню матеріального стану тимчасово безробітних громадян та їх сімей, а також благоустрою Іванівської ОТГ.

 

Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

 

В 2017 році забезпечено захист законних прав Іванівської сільської ради Іванівської об’єднаної територіальної громади в цивільних, адміністративних, господарських судах (прийнято участь в більш ніж 40 судових засіданнях та проведено контроль на предмет правомірності позовних заяв про визнання права власності на нерухоме майно, поновлення строку прийняття спадщини та ін.).

Проведена претензійна робота з суб’єктами господарювання в сфері земельних відносин.

Проведена робота щодо передачі до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна та спадщини громадян, яка визнана судом відумерлою.

За звітний період між сільською радою та суб’єктами господарювання працівниками фінансового відділу сільської ради розроблено декілька соціальних угод та 2 договори про пайову участь (внесок) замовника у створені і розвитку соціальної інфраструктури при будівництві об’єктів містобудування на території Іванівської сільської ради.

При виконкомі Іванівської сільської ради функціонує адміністративна комісія. У 2017 році на засідання адмінкомісії розглянуто 25 адміністративних протоколів

 За результатами розгляду притягнуто до адміністративної відповідальності 2 особи, накладено штрафів 34 гривні.

Потребує покращення співпраця з правохоронними органами та виконавчою службою.

Особливістю цього звітного року для виконкому сільської ради було не тільки те, що це перший рік нової каденції, а й те, що фактично з першого дня бюджетного і календарного року рада в статусі органу управління об’єднаної громади почала приймати нові повноваження у сфері освіти, культури, соціального захисту, розширення адміністративних меж та долучення до зони своїх повноважень і відповідальності сільських населених пунктів, які ввійшли до складу ОТГ в процесі об’єднання. Цей обсяг відповідальності розповсюдився практично на всі сфери життєдіяльності сільських населених пунктів ОТГ. Це мало значний влив на роботу виконавчого комітету, зміні функцій та розподілу обов’язків не тільки новостворених відділів та новоприйнятих працівників, а й на працівників, які працюють не один рік. З формуванням нових відділів, створенням центру соціальних послуг не було жодного з працівників кому б не довелося опановувати нові функції, навчатися та знаходити нові підходи до виконання завдань.

Зрозуміло, що в цій ситуації легко не було нікому. Тому просив би з розумінням віднестися до всіх тих недоліків та прорахунків, які виникали інколи в нашій роботі. Злагодженій роботі Іванівської сільської ради не сприяло і чинне законодавство України і відсутність реальної підтримки галузевих структур виконавчої влади, перш за все районного рівня. Саме тому, в цих умовах ми найбільше потребували і розраховували на розуміння та підтримку членів виконкому і депутатів. За цей рік були різні ситуації в нашій роботі і ми вдячні всім, хто був з нами і критикуючи конструктивно розумів та прагнув підтримати. Сподіваюсь, що кожен з нас виніс свій урок за цей рік роботи і життя. Але ми повинні бути свідомі того, що той, хто йде першим і постійно прагне кращого та змін, не зможе повністю уникнути помилок та працювати ідеально. А у зв’язку з тим, що у нас попереду ще багато планів і завдань, і сподіваюся – можливостей, які дає нам децентралізація і реформа, нам необхідно консолідувати зусилля всіх нас на вирішення проблем та розвиток Іванівської громади.

 

Тому актуальними напрямками для роботи у 2018 році вважаю:

 

  • подальша робота по оптимізації та ефективному використанні бюджетних коштів (тендерні закупівлі, широке використання „ProZorro“, закріплення бюджетних призначень за установами, в тому числі через надання статусу юридичних осіб, та інші);
  • підтримка малого та середнього підприємництва у галузі будівництва, житлово-комунального господарства, надання побутових послуг та розвитку фермерства і самозайнятості у сільській місцевості;
  • проведення комплексу заходів по енергоефективності та енергозбереженню (модернізація котелень, реконструкція мереж, утеплення приміщень);
  • покращення матеріально-технічної бази освітніх, культурних, медичних і спортивних закладів та комунальних підприємств;
  • підвищення економічної ефективності комунальних підприємств ОТГ та використання їх потенціалу як для підвищення якості послуг для жителів громади, так і в проектах співробітництва з сільськими громадами;
  • подальший розвиток інфраструктури населених пунктів (дороги, освітлення, водопостачання та водовідведення);
  • підвищення кадрового потенціалу та професійного рівня працівників як ради, так і всіх установ та закладів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь