Іванівська сільська рада

Чернігівського району Чернігівської області

Визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

Дата: 09.11.2021 08:35
Кількість переглядів: 345

Фото без опису

 

     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових

відходів на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Іванівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області

(вул. Дружби, 33Б , с. Іванівка, Чернігвського району, Чернігівської області)

 

2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення сесії Іванівської сільської ради «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області».

 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Місце: вул. Дружби, 33Б, с. Іванівка, Чернігвського району, Чернігівської області

Дата  10.12.2021 р.

Час 12 год. 00 хв.

Секретар конкурсної комісії – Буглак Наталія Григорівна, головний спеціаліст відділу  містобудування та ЖКГ

 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.2. Досвід робот из надання послуг з вивезення побутових відходів.

5. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Складає – 3,5 тис. м³ на рік.

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям Іванівської сілської ради послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

 

6. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами з  єдиного соціального внеску;

- документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання 

послуг з вивезення побутових відходів; 
-  інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу 

і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з 

вивезення  побутових  відходів належного рівня якості. 

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:

послуги надають у межах населених пунктів Іванівської сільської ради.

- площа населених пунктів Іванівської ТГ3230 га;

- 24  багатоповерхових будинків;

- 3998 будинків приватного сектору;

- кількість контейнерних майданчиків –5 ;

- кількість контейнерів об’ємом  30 по 0,7 м3;

- кількість контейнерів встановлено індивідуально в приватного сектору, об’ємом   0,7 м3 – 0 штук;

- протяжність доріг 145,3 км. , із них  115,1  км. з твердим покриттям;

- середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів м. Чернігів 28 км.

 

8. Характеристика об'єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх утворення:

 

багатоквартирні житлові будинки:

-  24 шт.- в яких проживає 433  осіб, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами – 1 шт. – проживає 66 осіб, будинки з сміттєпроводами – відсутні

- 5  багатоквартирні будинки обладнані централізованою каналізацією,

18  будинків – вигрібними ямами, 0 будинків мають централізоване опалення, 23 - індивідуальне, 5 будинки оснащені централізованим водопостачанням.

- балансоутримувачі будинків: 20 приватна власність 3 – ОСББ «Десна-сервіс»;

- багатоквартирні житлові будинки обладнані контейнерним майданчиком, на яких знаходиться  2  контейнери, об'єм контейнера – 1,1 м3.

 

одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість - 3998 будинків – проживає  7160 осіб;

- контейнера розставлені індивідуально в кожен двір - 0 шт.;

- під’їздні шляхи до контейнерів мають тверде покриття.

 

підприємства, установи та організації:

- на території Іванівської ОТГ зареєстровано 164 юридичних осіб в тому числі 28 бюджетних установ та організацій, 216 приватних підприємців;

 

9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з твердими побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо).

Міське звалище побутових відходів:

місцезнаходження – м. Чернігів

 

10. Вимоги до конкурсних пропозицій:

10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

 

 

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам.

 

12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

- Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

- Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

- Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

- Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

- У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

- Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

- Місце подання конкурсних пропозицій – с. Іванівка, вул. Дружби 33Б.

- Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 11 год. 00 хв.

 10. 12. 2021 року.

- Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

- Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

- Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

- Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

 

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

- Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 12 год. 00 хв.  10.12.2021 року за адресою: – с. Іванівка, вул. Дружби 33Б.

- Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

 

15. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

- За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

 

- Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

- Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 

 

16. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту.

 

17. Розгляд спорів.

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

Сільський голова                                                       Олена ШВИДКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь