Іванівська сільська рада

Чернігівського району Чернігівської області

Нововедення в сфері військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Дата: 21.05.2021 10:59
Кількість переглядів: 23329

Нововедення в сфері військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

23 квітня поточного року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» № 1357-ІХ від 30.03.2021 (далі – Закон).

Зазначеним Законом передбачено:

 • створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,
 • упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів,
 • забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів,
 • запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період,

- посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Цей законодавчий акт удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації.

Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг» (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Звернемо увагу на питання військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Військовий облік громадян України поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів та ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовий облік усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на:

 • персонально-якісний;
 • персонально-первинний;
 • персональний.

Так, персонально-якісний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ведення персонально-якісного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Цей облік військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України покладається на Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України. Ведення такого обліку військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України покладається на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

Персонально-первинний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх проживання. У селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, здійснення такого обліку покладається на органи місцевого самоврядування.

Персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

На загальному військовому обліку перебувають резервісти, а також військовозобов’язані, які не заброньовані за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і закладами освіти незалежно від підпорядкування і форми власності на період мобілізації та на воєнний час.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, військових частинах, у відповідних міських (районних) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.

Окремо розглянемо передбачені Законом властивості взяття вищевказаних осіб  на військовий облік, зняття та виключення з нього.

? Взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України підлягають громадяни України:

1) на військовий облік призовників (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України):

 • приписані до призовних дільниць;
 • які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
 • які набули громадянство України і згідно з цим Законом підлягають приписці до призовних дільниць;
 • звільнені зі служби у військовому резерві, які не виконали обов’язків служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, не проходили строкову військову службу та не досягли 27-річного віку;

2) на військовий облік військовозобов’язаних:

 • звільнені з військової служби в запас;
 • які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
 • військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
 • звільнені зі служби поліцейські,  особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження  строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує  державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;
 • які набули громадянство України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов’язаних;
 • зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України;
 • які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу;
 • які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;
 • які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у запасі;

3) на військовий облік резервістів:

 • які зараховані в особливий період на службу у військовому оперативному резерві;
 • які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань;
 • які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання.

Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які належать до категорій, зазначених у частині одинадцятій статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (із змінами), а саме жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в Переліку спеціальностей, по одержанні яких придатні до військової служби жінки перебувають на військовому обліку, затвердженому постановою Кабінетом Міністрів України від 14.10.1994 № 711, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України – без дозволу відповідного керівника).

Виключення з військового обліку і зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» № 1357-ІХ від 30.03.2021 (далі – Закон) визначено підстави виключення з військового обліку та зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України – у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України – у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України): 

 • які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання; 
 • які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
 • які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов’язаних;
 • які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
 • які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

2) з військового обліку військовозобов’язаних:

 • які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
 • які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
 • які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
 • в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;

3) з військового обліку резервістів:

 • які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;
 • які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
 • які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
 • які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;
 • в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.

Виключенню з військового обліку у відповідних  районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України – у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України – у відповідному  підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України,  які:

1) призвані чи прийняті на військову службу; 

2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти; 

3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку; 

4) досягли граничного віку перебування в запасі; 

5) припинили громадянство України; 

6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

8) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку

Статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, яка полягає у

накладенні штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн.). Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.).

Нагадуємо, що для отримання юридичної допомоги можна звернутися за адресою: м. Чернігів, пр-кт Миру, 49-а, тел: (0462) 77-51-68.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва

та надання безоплатної правової допомоги

Чернігівського місцевого центру з надання

безоплатної вторинної правової допомоги     Світлана Махріна

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь