Іванівська сільська рада

Чернігівського району Чернігівської області

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Іванівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ра

Дата: 18.06.2019 12:19
Кількість переглядів: 849

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Іванівської сільської ради

«Про затвердження Положення

про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області»

 

     Аналіз підготовлено відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

 

 

Назва регуляторного акта:

проект рішення Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

«Про затвердження Положення

про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області»

 

 

 

Регуляторний орган:

Іванівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області

 

 

Розробники документа:

Юридичний відділ, відділ  земельних відносин, архітектури, комунальної власності та послуг Іванівської сільської ради

 

 

Відповідальна особа:

Провідний спеціаліст відділу земельних відносин, архітектури, комунальної власності та послуг Литвин А.О.

 

 

Контактний телефон:

(0462) 696-342

 

 

            1. Визначення проблеми.

            На сьогоднішній день право органів місцевого самоврядування залучати кошти замовників (інвесторів) будівництва об’єктів для пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів встановлено рядом нормативно-правових актів, прийнятих на державному рівні.

            Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) були внесені зміни щодо регулювання питань залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів.

            Суть проблеми полягає в необхідності прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок та умови залучення, розрахунку розміру і величини пайової участі (внеску), контролю за її сплатою та використання коштів пайової участі замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради. 

            Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

Держава (територіальна громада)

Так

Суб’єктами господарювання 

Так

у тому числі суб’єктами малого підприємництва

Так

            Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки частиною першою статті 40 Закону визначено, що порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.

 

     2. Цілі регулювання.

     Метою цього регуляторного акта є:

     - реалізація повноважень органів місцевого самоврядування;

     - удосконалення відносин між органами місцевого самоврядування та замовниками (інвесторами) будівництва об’єктів на території населених пунктів сільської ради (суб’єктами господарювання та громадянами);

     - встановлення прозорого і чітко врегульованого порядку та умов залучення, розрахунку розміру і величини пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів громади, а також здійснення контролю за її сплатою;

     - визначення чіткого переліку об’єктів у разі будівництва яких замовники (інвестори) не залучаються до пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів громади; 

     - встановлення порядку та умов укладення договору про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

     - визначення умов зменшення розміру пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів громади;

     - забезпечення збільшення надходжень коштів до сільського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів громади.

 

     3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

     1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючого Положення без внесення змін та доповнень не забезпечує досягнення цілей правового регулювання у зв’язку з невідповідністю у повному обсязі існуючого Положення вимогам чинного законодавства України;

іншої альтернативи чинним законодавством України для участі замовників (інвесторів) будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не передбачено.

Альтернатива 2.

 

Не прийняття регуляторного акта (відмова від регулювання) не забезпечує досягнення цілей правового регулювання у зв’язку з відсутністю Положення.

Альтернатива 3.

Прийняття проекту акта в новій редакції забезпечує досягнення цілей правового регулювання щодо врегулювання порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів громади згідно вимог чинного законодавства України; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

 

 

     2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

     Оцінка впливу на сферу інтересів держави (територіальної громади)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3.

Дотримання вимог чинного законодавства України;

залучення коштів замовників (інвесторів) будівництва об’єктів (суб’єктів господарювання та громадян) для реалізації заходів, спрямованих на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів громади;

збільшення надходжень коштів до цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів громади;

залучення інвестицій в економіку громади та поліпшення його соціально-економічного становища.

Відсутні, оскільки реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

 

     Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Сплата пайового внеску в разі здійснення будівництва об’єктів у випадках, передбачених існуючим Положенням

Альтернатива 2.

 

Відсутні

Сплата пайового внеску в разі здійснення будівництва об’єктів у випадках, передбачених існуючим Положенням

Альтернатива 3.

Удосконалення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування щодо залучення коштів замовників (інвесторів) будівництва об’єктів на території сільської ради у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів;

залучення коштів замовників (інвесторів) будівництва об’єктів (суб’єктів господарювання та громадян) для реалізації заходів, спрямованих на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

Сплата пайового внеску в разі здійснення будівництва об’єктів у випадках, передбачених проектом акта

 

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Об’єктивно визначити неможливо

Об’єктивно визначити неможливо

Об’єктивно визначити неможливо

Об’єктивно визначити неможливо

Х

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Об’єктивно визначити неможливо

Об’єктивно визначити неможливо

Об’єктивно визначити неможливо

Об’єктивно визначити неможливо

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Сплата пайового внеску в разі здійснення будівництва об’єктів у випадках, передбачених існуючим Положенням

Альтернатива 2.

 

Відсутні

Сплата пайового внеску в разі здійснення будівництва об’єктів у випадках, передбачених існуючим Положенням окремого рішення

Альтернатива 3.

Удосконалення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування щодо залучення коштів замовників (інвесторів) будівництва об’єктів на території сільської ради у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів;

створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності;

розвиток підприємницької діяльності.

Сплата пайового внеску в разі здійснення будівництва об’єктів у випадках, передбачених проектом акта

 

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.

Сплата пайового внеску в разі здійснення будівництва об’єктів у випадках, передбачених існуючим Положенням.

Альтернатива 2.

 

Сплата пайового внеску в разі здійснення будівництва об’єктів у випадках, передбачених існуючим Положенням.

Альтернатива 3.

Сплата пайового внеску в разі здійснення будівництва об’єктів у випадках, передбачених проектом акта, у розмірі, який не перевищує 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва нежитлових будівель та споруд і 4 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва житлових будинків.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

1

У разі не прийняття Положення проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставлених цілей

Альтернатива 2.

 

1

Залишення ситуації без змін. Дана альтернатива є неприйнятною.

 

Альтернатива 3.

4

У разі прийняття проекту акта, задекларовані ним цілі можуть бути досягнуті повною мірою стосовно приведення порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів у відповідність до вимог чинного законодавства України; встановлення прозорого і чітко врегульованого порядку та умов залучення, розрахунку розміру і величини пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, а також здійснення контролю за її сплатою; забезпечення збільшення надходжень коштів до сільського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

 

Рейтинг               результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь