Іванівська сільська рада

Чернігівського району Чернігівської області

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП "Надра Чернігівщини"

Дата: 25.07.2018 12:33
Кількість переглядів: 923

Фото без опису25.07.2018 р.
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

20187251319
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Комунальне підприємство «Надра Чернігівщини»

Чернігівської обласної ради, Код ЄДРПОУ 41569183

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання;

 

Юридична адреса: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів,  проспект Миру 49-А, офіс 403, тел. (0462) 611270; E-mail: nadra_chernihiv@i.ua;

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Технічна альтернатива 1.

Комунальне підприємство «Надра Чернігівщини» планує здійснення видобувної, геологорозвідувальної діяльності, а саме видобування пісків (сировина піщано-гравійна – корисна копалина місцевого значення) з родовища «Золотинка» в якості будівельної сировини.

Гідрогеологічні та гірничотехнічні умови сприятливі для механічного відпрацювання пісків відкритим способом. Розробка розкривних порід буде проводитися екскаваторним способом в автосамоскиди і вивезенням порід розкриву до відвалів. Всі розкривні породи в процесі розробки родовища будуть використані для рекультивації земель порушених гірничими роботами. Враховуючи, що запроектовані заходи направлені на захист від розмиву при розкритті та розробці родовища здійснюватиметься обов'язкове дотримання закладення бортів з розрахунку 1:4, що забезпечить стійкість до розмиву й запобіжить прояву суффозійних процесів і зсувів.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності не розглядалась.

 

 

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи;

 

Територіальна альтернатива 1.

Планова діяльність буде здійснюватись на території Чернігівського району, Чернігівської області, на відстані 5 км. на північний захід. від с. Золотинка, на заплавній терасі р. Десна, в 30 км вниз по течії від м. Чернігів.

Територіальна альтернатива 2.

В результаті детальних геологорозвідувальних робіт, станом на 13.06.1989 р. затверджені балансові запаси будівельних пісків родовища «Золотинка». (Протокол засідання Української ТКЗ від 13.06.1989 р. № 4801) згідно якого буде проводитися розробка родовища, тому розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності;

 

Промислова розробка кар'єру призведе до відкриття нових робочих місць, сплати податків до місцевого бюджету, забезпечення будівельної галузі якісною сировиною, покращенням економічної ситуації регіону.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо);

 

Родовище приурочене до заплавних відкладів р. Десна, корисною копалиною є пластоподібний поклад алювіальних пісків. Піски тонко- і дрібно-зернисті, глинисті до сильно глинистих. В середині товщі, рідше в підошві, зустрічаються прошарки з високим вмістом часток розміром менше 0,16 мм, а також із збільшеним вмістом глини. Потужності покладу від 3 м. до 22 м., середня 17 м.. Покрівля представлена грунтово-рослинним покладом, суглинками і пісками пилуватими сильно глинистими.

За умовами залягання і витриманості якості корисної копалини родовище віднесене до І групи.

Гідрогеологічні і гірничотехнічні умови сприятливі для гідромеханічного відпрацювання пісків відкритим способом.

В результаті проведених робіт, запаси будівельних пісків по категоріях А+В+С1 становлять 17745,2 тис.м3, в т.ч. по категоріях: А-2845,8, В-4121,5 і С1-10778 тис.м3. Об’єм розкриву – 3935,4 тис.м3.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами;

 

Технічна альтернатива 1

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України.

- дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони об'єкта;

- не перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в повітрі за межами санітарно-захисної зони;

- не перевищення допустимого рівня шуму на заселеній території;

- дотримання параметрів і режимів прибережних захисних смуг та водоохоронних зон;

 - захист земель від ерозії, підтоплення, заболочування, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва;

- відновлення порушених гірничими роботами земель, їх рекультивація.

 

Технічна альтернатива 2

Екологічні та інші обмеження відсутні через відсутність технічної альтернативи.

Територіальна альтернатива 1

Розробка родовища в межах розвіданих та затверджених запасів;

Територіальна альтернатива 2

Не розглядається;

 

 1. Необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами;

 

Технічна альтернатива 1

 • розміщення тимчасових приміщень, необхідних для проведення планової діяльності;
 • доставку на об’єкт необхідних механізмів;
 • проведення гірничо-капітальних робіт;
 • дотримання технології, що передбачена проектом при розробці родовища щоб уникнути ерозійних процесів;
 • проведення рекультивації відпрацьованого кар’єру;
 • польове обстеження ділянки родовища;
 • топографо-геодезичні вишукування;

Технічна альтернатива 2

Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність технічної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 1

Розробка родовища в межах розвіданих та затверджених запасів;

Територіальна альтернатива 2

Не розглядається;

 

8.  Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля;

 

Технічна альтернатива 1

Вплив на ґрунт, флору і фауну на території промислових споруд в робочому режимі їх експлуатації відповідає вимогам нормативних актів.

Вплив на атмосферне повітря. Джерелами забруднення атмосферного повітря в процесі здійснення планованої діяльності будуть: - незначне пилення під час проведення розкривних, видобувних та виймальновантажних робіт; - двигуни внутрішнього згоряння гірничої техніки (екскаватор, бульдозер) та вантажного автотранспорту.

Ґрунти та геологічне середовище. Технологією робіт передбачено порушення ґрунтово-рослинного шару в межах гірничого відводу, його пошарова виїмка та переміщення на границю кар'єрного поля. Після завершення видобувних робіт планується рекультивація порушених земель з можливістю заліснення. Потенційний вплив планованої діяльності на геологічне середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих виробок. Інженерно - геологічні умови родовища доволі прості. Такі негативні явища, як зсуви, яри, карсти і провалля відсутні і в подальшому не прогнозуються.

Водне середовище. Гідрогеологічні умови родовища сприятливі для його розробки відкритим способом-кар’єром. Корисна товща пісків не обводнена, підземні води залягають значно нижче підошви пісків. Враховуючи наявне обладнання, організацію належного контролю його технічного стану, вірогідність негативного впливу на гідрогеологічну систему від планованої діяльності мінімальна.

Клімат і мікроклімат. Вплив не передбачається оскільки виділення парникових газів, вологи, тепла незначне.

Шумове забруднення. Шумове забруднення пов’язане з роботою кар’єрних машин і ремонтних робіт. На кар’єрі прийняті до використання машини, механізми і обладнання шумові характеристики яких не перевищують допустимих рівнів.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно - заповідного фонду - вплив не передбачається.

Навколишнє соціальне середовище - вплив не передбачається.

Навколишнє техногенне середовище - вплив не передбачається.

Технічна альтернатива 2

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 1

Сфера, джерела та види впливу на довкілля можливі на території ведення діяльності в Чернігівському районі, а саме, експлуатації машин, механізмів та іншого обладнання. Видобування пісків тільки в межах відведеної земельної ділянки.

Територіальна альтернатива 2

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо територіальної альтернативи 2 відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля");

 

Планована діяльність з видобутку будівельних пісків родовища «Золотинка» належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля згідно із п.3 ч.3 ст. 3 Закону країни “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав);

 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля;

 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту ОВД буде проведений у відповідності до ст. 6 Закону країни “Про оцінку впливу на довкілля”.

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні плановані показники:

-   опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої діяльності;

-   опис поточного стану і факторів довкілля;

-   оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обговорень.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості;

 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля;

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності;

 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання спеціального дозволу на користування надрами,

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною службою геології та надр України .

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

 

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова адреса: проспект Миру , 14 м. Чернігів, 14000, електронна адреса: dapr_post@cg.gov.ua, тел./факс. (0462) 774488, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь