A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська  сільська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Про утворення Центру надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, затвердження положення про ЦНАП, графіку роботи ЦНАП та ВРМ

Дата: 23.07.2020 09:50
Кількість переглядів: 144

                                                                  

У К Р А Ї Н А

                 ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

      ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

(П’ятдесят п’ята  сесія першого скликання)

 

                                      

27 травня  2020 року

с. Іванівка

 

Про утворення Центру надання адміністративних

послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району

Чернігівської області, затвердження положення про ЦНАП,

графіку роботи ЦНАП та ВРМ

 

 

 

        Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанов  Кабінету Міністрів України  від 20 лютого 2013 р.  № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,  від 01.08.2013 року  № 588  «Про затвердження  Примірного  регламенту  центру надання адміністративних послуг»,  керуючись ст. 26, п. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням п’ятдесятої сесії сільської ради першого скликання від 30.01.2020р. «Про затвердження Концепції модернізації  Центру надання адміністративних послуг на 2020 рік», з метою покращення якості надання адміністративних послуг,   сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (надалі ЦНАП, Центр) як постійно діючий робочий орган.

2. Утворити відділ забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг  Іванівської сільської  ради Чернігівського району Чернігівської області.

        3. Затвердити:

        3.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг Іванівської сільської  ради Чернігівського району Чернігівської області згідно з додатком 1.

        3.2. Положення про відділ забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області згідно з додатком 2.

        3.3. Графік роботи Центру надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області згідно з додатком 3;

        3.4. Графік роботи відділених робочих місць Центру надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області згідно з додатком 4.

 

        4. Секретарю сільської ради (Махній-Дерев’янко І.А.) з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Іванівської сільської ради.

 

        5. Рішення 3 сесії 1 скликання від 03.02.2017 року «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг та Регламенту надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради» із змінами від 18.12.2018р.  вважати таким, що втратило чинність.

        6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності та правопорядку.

 

 

 

 

        Сільський голова                                                                   С.І. Гарус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

 до рішення 55 сесії першого скликання

 Іванівської сільської ради

 від 27 травня 2020 року

          

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Іванівської сільської  ради Чернігівського району Чернігівської області

1. Центр надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (далі – ЦНАП, Центр) є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Іванівською сільською радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням Ради.

7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, інших суб’єктів надання адміністративних послуг,суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також працівники виконавчих органів сільської ради (у разі необхідності).

8. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

9. Посадовий склад Центру визначається сільським головою. Усі посадові особи виконавчих органів сільської ради, включені до посадового складу Центру, здійснюють повноваження адміністраторів Центру та в частині дотримання єдиних вимог щодо організації надання адміністративних послуг через Центр підпорядковуються керівнику Центру.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

11. Центр очолює керівник. Керівником Центру є начальник відділу забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

12. Основні завдання керівника Центру:

1) керівництво діяльністю Центром, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи;

5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій сільському голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо преміювання працівників Центру;

7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови;

8) виконання функцій адміністратора Центру;

9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

10) планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

11) розроблення Положення про Центр, у разі потреби – змін і доповнень, подання їх на затвердження в установленому порядку;

12) звітування про проведену роботу Центру;

13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Центру;

14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою.

13. Адміністраторами Центру є усі посадові особи Ради, які входять до складу Центру і основними завданнями яких є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

14. Адміністратор  виконує  інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

15. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центра.

16. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

18. Для зручності та доступності отримання адміністративних та дозвільних послуг у межах Іванівської сільської ради створюється віддалені робочі місця (далі ВРМ) Центру,  які розташовуються за адресами:

- 15570, Чернігівська область, Чернігівський  район, с Ладинка, вул. Шевченка, 22;

- 15564, Чернігівська область, Чернігівський  район, с. Слобода, вул. Дружби, 76.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі визначаються відповідно до законодавства Іванівською сільською радою.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центра здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

 

Сільський голова                                                                                                  Сергій ГАРУС

 

 

 Додаток 2

 до рішення 55 сесії першого скликання

 Іванівської сільської ради

 від 27 травня 2020 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг  Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

 

1. Відділ забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг  Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (далі – відділ) є структурним підрозділом, що утворений для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), і на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого Центру.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу приймається Іванівською сільською радою Чернігівського району Чернігівської області (далі – Рада).

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання відділу:

1) здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру;

2) керівництво діяльністю Центром;

3) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

4) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

5) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

6) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

7) проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до закону;

8) вчинення відповідно до закону нотаріальних дій;

9) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

6. В структуру відділу входить:

- начальник відділу;

-  два адміністратори;

- п’ять  державних реєстраторів.

7.Начальник та інші працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням сільського голови в установленому законодавством порядку.

8. Відділ очолює начальник відділу. Основні завдання начальника відділу:

1) здійснення керівництва діяльністю відділу, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності відділу, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи відділу;

3) представлення відділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) організація інформаційного забезпечення роботи відділу, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

5) сприяння створенню належних умов праці у відділі та Центрі, внесення пропозицій сільському голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення відділу та Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо преміювання працівників відділу;

6) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови;

7) виконання функцій адміністратора Центру;

8) вчиняє нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат», проводить державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

10) планування роботи відділу, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

11) розроблення Положення про відділ, посадових інструкцій працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

12) звітування про проведену роботу відділу та Центру у визначеному порядку;

13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників відділу загалом;

14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою.

9. Завдання, права та відповідальність працівників відділу визначаються відповідно до законодавства, цим Положенням та у посадових інструкціях.

10. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

11. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу  здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

 

Сільський голова                                                                                                Сергій ГАРУС

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до  рішення 55 сесії 1скликання

 Іванівської сільської ради

 від 27 травня 2020 року

                                                                                                                          

 

Графік роботи

 Центру надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

 

Понеділок             з 8-00 до 17-00    год.

Вівторок                з 8-00 до 20-00    год.

Середа                    з 8-00 до 17-00    год.

Четвер                    з 8-00 до 17-00    год.

П’ятниця                з 8-00 до 17-00    год.

Без перерви на обід

Вихідний день: субота, неділя

 

 

Додаток 4

до  рішення 55 сесії 1скликання

 Іванівської сільської ради

 від 27 травня 2020 року

                                                                                                                           

 

Графік роботи

 Віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

 

Понеділок             з 8-00 до 17-00    год.

Вівторок                з 8-00 до 17-00    год.

Середа                    з 8-00 до 17-00    год.

Четвер                    з 8-00 до 17-00    год.

П’ятниця                з 8-00 до 15-45    год.

Перерва                  з 13-00 до 13-45

Вихідний день: субота, неділя


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь